Beroepsorganisaties


Kwaliteitsregister mondhygiënisten (KRM)
Mondzorg Schagen is aangesloten bij het KwaliteitsRegister Mondhygiënisten. Dat betekent dat een klant kan rekenen op hoge kwaliteit die steeds getoetst wordt. Van de 2500 mondhygiënisten die in Nederland actief zijn, is ongeveer de helft ingeschreven bij het KRM. De leden moeten niet alleen voldoen aan allerlei gestelde eisen, zij volgen ook regelmatig bij- en nascholingen en voeren intercollegiaal overleg. Zo is mondzorg altijd inzichtelijk en transparant. 

Een afspraak maken met een mondhygiënist kan rechtstreeks, zonder verwijzing. Ga je op zoek naar een kwaliteitsgeregistreerde mondhygiënist, let dan op het KRM keurmerk in de praktijk. 

Wat doet het KRM? 
Het KRM controleert of ingeschreven mondhygiënisten aan de kwaliteitsnormen voldoen. Ze worden, voordat ze opgenomen worden, uitgebreid getoetst of ze aan de eisen voor registratie voldoen. Denk aan een rechtsgeldig diploma, werkervaring, scholingspunten en klachtenregeling. Als dat allemaal klopt, gaat de registratieperiode van vijf jaar in. Bij de herregistratiegeldt deze controle nogmaals. 

Daarbij zijn mondhygiënisten nooit uitgeleerd. Het KRM stimuleert ze zodoende om te werken aan hun kwaliteiten en vakbekwaamheid en deze waar mogelijk te verbeteren.

Wie staan er in het KRM? 
In het KwaliteitsRegister Mondhygiënisten staan mondhygiënisten die voldoen aan de kwaliteitseisen van de beroepsgroep. Ze scoren hoog op:
•    Kennis en inzicht
•    Vaardigheden
•    Motivatie
•    Houding en persoonskenmerken

Privacyverklaring | Copyrights ©2021 Mondzorg Schagen | Ontwerp en ontwikkeling De IDkliniek